Skip Navigation
 
svenska english deutsch czech

Frågor och svar

Fråga: Klarar man verkligen av att ensam flytta 500kg i en trappa på ett säkert sätt?
Svar: Ja, Lasten vilar alltid på antingen foten eller hjulen eller på båda, vilket ger en säker hantering av lasten.

Fråga: Hur fyller man på olja?
Svar: Trappkärran är i det närmaste underhållsfri. Skulle man dock vilja fylla på olja gör man det via behållaren på pumpen. Se i manualen för val av rätt oljekvalitet.

Fråga: Trappkärran orkar inte lyfta?
Svar: Lyft med lasthållaren och inte med hjulen eller foten. Det är lasthållaren som klarar de tunga lyften. Klicka på "princip"  och sedan på "visa" för att se hur man arbetar med StairAnt på rätt sätt.

Fråga: Batteriet laddas ur snabbt?
Svar: Vippbrytaren skall stå på "Wheel" annars ligger ström på reläena hela tiden. Vi rekommenderar att alltid ta som vana att trycka ner "nödstopp" när kärran inte används och vid laddning. Det finns också möjlighet att köpa ett batteri med högre kapacit.

Fråga: Var kan man få servie och reservdelar?
Svar: Kontakta oss per telefon eller via "Teknik & Support"

 
 
skriv ut